projekce - elektro a MaR

Historie

Společnost byla založena roku 1992 jako společnost s ručením omezeným. Od svého založení působíme především jako projektově-inženýrská firma zaměřená na projekční a konzultační činnost v elektrotechnice.
Postupně jsme přešli ke komplexní činnosti t.j. projekce a vlastní dodávka elektrotechnického zařízení. Projekce a dodávka silnoproudých zařízení má obecný charakter - průmyslové rozvody, halové rozvody (prodejní střediska), elektroinstalace obytných a kancelářských budov.

Z předchozích zaměstnání máme zkušenosti s projektováním v rusky mluvících zemích (akce Krivoj Rog, plynoopravárenské závody Kamyšin, Užhorod, adt.)

V oblasi MaR se zaměřujeme na tepelnou energetiku t.j. kotelny, výměníkové stanice a rozvody tepla, dále automatiku čistíren odpadních vod, čerpací stanice vodárenské a čerpací stanice PHM. Projektujeme řídící systémy řady firem např. AMiT, Teco, Johnson Control, Komextherm, Saia, Sauter, Siemens a zároveň některé i programujeme. Spolupracujeme s firmami Erding, PSMONT PLUS, OMS WALTER, AQUA PROCON, Arch.Design, ARCHicon, R-projekt a řadou dalších.

Současnost

V letech 2015-16 došlo k redukci firmy z důvodu odchodu větší části zaměstnanců do důchodu. Z těchto důvodů byla ukončena činnost v oblasti dodávek.
Nadále se věnujeme projekční činnosti, zejména technologické elektroinstalace a MaR v oblastech vodního hospodářství (čistírny odpadních vod) a tepelné energetiky (kotelny, výměníkové stanice) a programování řídících systémů z produkce firem AMiT a TECO.